Krvni bratje – društvo bolnikov z motnjo strejvanja krvi Slovenije, je neprofitna nevladna in nepolitična organizacija, ki združuje bolnike s hemofilijo in ostalimi motnjami strjevanja krvi. Registrirani smo kot nevladna organizacija v javnem interesu na področju invalidskega varstva. Smo polnopravni člani CNVOS.

Zgodovina društva:

Bolniki s hemofilijo smo 14.4.2018 že tretjič organizirali kolesarjenje in srečanje ob svetovnem dnevu hemofilije. Ob tej priložnosti smo na pobudo hemofilikov ustanovili društvo Krvni bratje- društvo bolnikov z motnjo strjevanja krvi Slovenije. Glavni namen društva je delovanje na socialnih programih, kar pomeni čim večjo vključenost hemofilikov v izobraževalni sistem, spodbujanje zaposlovanja in pomoč hemofilikom na domu. Največja pozornost pa je namenjena športu in rehabilitaciji bolnikov. Udeležilo se ga je 40 podpornikov.

Za prvega zastopnika društva je bil soglasno potrjen Rok Zver iz Turnišča.

https://www.pomurec.com/vsebina/47221/Krvni_bratje_v_boj_za_vecjo_druzbeno_vkljucenost